Secondhand

14 januari, 2010By HokallaWebbBloggen, Secondhand

På Hökälla har vi även en liten secondhandbutik där du kan hitta det mest udda saker som du söker. Vi har nu ändrat om lite i lokalen och du är välkommen in och titta runt.

Hökälla-grönt arbete & rehab

14 januari, 2010By HokallaWebbBloggen, Info

Välkomna till Hökälla-grönt arbete och rehabilitering. Detta är vårt nya namn på vår verksamhet, eftersom vi nu har lämnat projekttillvaron och istället fått förmånen att kunna permanenta vårt engagemang för långtidsarbetslösa. Vi erbjuder värdefulla arbetsuppgifter, social gemenskap och coachning till våra deltagare, som främst kommer från Jobb- och utvecklingsgarantin (Fas 3). Vårt syfte är att … Read More

Månadens utställare 2010

14 januari, 2010By HokallaWebbBloggen, Info

2009: 1/11 – 30/11 Kerstin – Hattar 1/12 – 31/12 Mathias – Fotografi 2010:  18/1 – 19/2 Elisabeth A. – Akvarell 22/2 – 26/3 Elisabeth B.  – Collage, ord & bild 29/3 – 30/4 Michael – Akvarell och akrylmålning

Målsättning och vision

14 januari, 2010By HokallaWebbBloggen, Info

Hökälla – grönt arbete och rehabilitering   Att erbjuda värdefulla arbetsuppgifter, social gemenskap och coachning till våra deltagare i syfte att komma närmre arbetsmarknaden   Att kontinuerligt utveckla våra verksamheter inom naturvård, trädgård, hantverk, försäljning, matlagning, hälso- och friskvård   Att upprätthålla goda kontakter med våra samarbets-partners: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, social-kontor, Park- och Naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Medichus, … Read More

Verksamheten

14 januari, 2010By HokallaWebbBloggen, Info

Hökälla grönt arbete startade sommaren 2007 som ett projekt inom Svenska Kyrkan. Verksamheten riktar sig till långtidsarbetslösa med syfte att ge arbetspraktik inom naturvård och trädgård, samt att ge friskvård. Projektet har nu gått över till permanent verksamhet med Svenska Kyrkan som huvudman. Vår främsta samarbetspartner är Arbetsförmedlingen Hisingen och Park och Natur-förvaltningen. 20-25 personer … Read More

Naturvård i Hökälla naturområde

11 januari, 2010By HokallaWebbBloggen, Naturvård

Hökälla naturområde är ett 63 hektar stort naturområde på östra Hisingen. Det är beläget strax väster om Lillhagsparken och Skogome. Med hjälp av tre dämmen i Kvillebäcken har två fina våtmarksdammar skapats. I dammarna finns ett mycket rikt fågel- och djurliv. Kringliggande marker präglas av ett öppet kulturlandskap, med betade strandängar, vackra ekdungar, sumpskogar och … Read More

Välkommen

11 januari, 2010By HokallaWebbBloggen, Info

Välkommen till hökälla ute på internet, då sidan fortfarande under uppbyggnad kan det förekomma fel och dyl.