Dagens observationer

14 oktober, 2010By HokallaWebbBloggen, Veckans observationer

08:15 – 11:00 Ormvråk 3 st Bläsand  överflygande 30 st Kricka 5 hökälladammen 15 skogomedammen Forsärla 3 hökälladammen 4 skogomedammen Skedand 3 honfärgade Stjärtmes ca 5, hagmarken Mindre hackspett 1, hörd i hagmarken Stenknäck 1 överflygande  

Dagens observationer

26 augusti, 2010By HokallaWebbBloggen, Veckans observationer

08:15 – 11:30 Skedand 1 honfärgad, hökälla dammen Törnskata 1 honfärgad Hagmarken Buskskvätta 1 honfärgad Skogomedammen Kricka 10 Skogommedammen Rörhöna 1 juvenil Hökälladammen Gulärla ca 10 Steglits 7 ex (adult & juvenil) Hagmarken Ormvråk 3 varav 1 Börringevråk Hökälladammen Hussvala ca 100 Hökälladammen Backsvala ca 75 Skogomedammen (6-7 bon med ungar)  

Dagens observationer

29 april, 2010By HokallaWebbBloggen, Veckans observationer

Hökälladammen 08:15-09:00 Rörhöna 1 adult Brun kärrhök 1 hona Ormvråk 1 Buskskvätta 4 rastande på Utängarna Gulärla 1 Skogomedammen 0915-10:30 Brun kärrhök 1 hane Årta 1 hane Mindre strandpipare 1 ex. Strandskata 2 Knölsvan 3 par (3 ruvande) Grönsångare 1 sjungande Rödstjärt 2 sjungande, Hjalmarskulle