Dagens observationer

27 april, 2010By HokallaWebbBloggen, Veckans observationer

Område: Skogomedammarna 1 ex. Trana överflygande 2 ex. Steglits överflygande 1 ex. Brun kärr hök  hona 2 ex. Grönbena överflygande Område: Hökälladammarna 5 ex. Hussvala 2 ex. Ladusvala Område: Gärdsåsstigen 1 ex. Grönsångare 2 ex. Grå flugsnappare 2 ex. Stenknäck  

Dagens observationer

22 april, 2010By HokallaWebbBloggen, Veckans observationer

Skogomedammen: 22 april 2010 Kl. 0815-1115 1 Svarthätta sjungande 1 Stenknäck (par) 1 Gluttsnäppa rastande 1 Rödbena (par) 1 Årta (par) 1 Skogsduva födosökande 1 Duvhök (adult hane jagade) 1 Tornfalk (i holken) 1 Skogssnäppa 15 Kricka 1 Grågås