Här kommer dagens observationer:
Hökälla våtmarkspark 130411 kl 09.00 – 11.30
mulet, plus 4 grader C, frisk vind, isfria dammar

Hökälladammen
knipa 2 par
knölsvan 1 par (bobygge)
kanadagås 1 par
sävsparv 1 sjungande
enkelbeckasin 1
tofsvipa 1 par
silltrut 2
fiskmås 5
stare 3

Skogomedammen
knipa 2 par
grågås 1 par
skogssnäppa 1
tofsvipa 2 par
kanadagås 7 par
knölsvan 6 par
stare ca 50 ex
mindre hackspett 1 par Håberget

Lärkträdsdungen
stenknäck 2 (1 sjungande)
steglits 2 ex
EKORRE 1

hälsningar John