Här kommer dagens artlista:

Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken 180816

Tid: 08.30-11.15

Väder: mulet, frisk sydvind, 17-19 grader

Deltagare: Calista, Olle, Gabriel, Samuel, Ulf, Christian, Rose-Marie och John

Fåglar:

blåmes ca 20 många juvenila

talgoxe ca 20 många juvenila

entita 1 Skogome (åt körsbär)

bofink ca 30 många juvenila

gråsparv 1 Skogome

pilfink ca 20 HD + ca 80 Skogome

rödhake 1 LP

nötväcka ca 5

forsärla 2 rastande HD

gulärla ca 30 sträckande mot syd

gransångare 5 SD

backsvala ca 20 sträckande mot syd + rastande

ladusvala ca 200 sträckande mot syd + rastande

buskskvätta 1 juvenil HD

törnskata 1 hona HD
koltrast 1 LP

björktrast 1 SD

stare ca 20-flock juvenila SD

skata ca 10

gråkråka ca 10

korp 2

ringduva ca 30 (2 s)

gröngöling 1 Håberget

ormvråk 2 SD

brun kärrhök 1 juvenil födosökande SD

sparvhök 1 Skogome

fiskmås 1

gråtrut ca 5

kanadagås 4 HD + 4 SD
knölsvan 1 par med 5 juv HD + 1 par med 2 juv SD

gräsand ca 10 HD + ca 10 SD

kricka 2 honfärgade HD

knipa 1 honfärgad HD + 1 honfärgad SD

sothöna 1 par HD + 3 juv SD

rörhöna 1 ad SD

enkelbeckasin 3 HD + 1 SD

Summa 37 fågelarter

Hälsningar

John