Fågelrapport 2019-05-02

Dagens naturvandring i Hökälla våtmarkspark, Lillhagsparken och Skogome 190502 (OBS EJ Skogomevägen. 08.30-10.30.
Plus 8, frisk-hård NW-vind, korta regnskurar.
Deltagare: Anita, Lilian, Minna, Ari, Anders, Ragnar, Peder och John
Arter:
Talgoxe ca 10
Blåmes ca 10
Rödhake 5
Pilfink ca 20 Skogome
Sävsparv 1 HD
Bofink ca 5
Nötväcka 1
Sädesärla 5
Steglits 2 LP
Grönsiska 1 LP
Grönsiska 1 LP
Gransångare 3 s
Svarthätta 3 s
Ärtsångare 1 s LP
Lövsångare 3 s
Koltrast ca 5
Björktrast ca 20
Taltrast 1 s Skogome
Stare ca 70
Rödstjärt 1 s LP och 1 s Skogome
Svartvit flugsnappare 1 s Håberget
Större hackspett 2
Gröngöling 2 s
Skata ca 10
Kaja ca 100
Gråkråka ca 10
Ladusvala ca 30
Hussvala ca 5
Backsvala 1 HD
Ringduva ca 20
Ormvråk 1
Storskarv 2 SD
Fiskmås ca 30
Skrattmås 1 par HD
Havstrut 2
Knölsvan 1 par HD och 1 par SD
Sångsvan 1 ad SD
Grågås ca 30 flera kullar
Kanadagås ca 15
Gräsand ca 20
Knipa 1 par HD + 2 par SD
Sothöna 1 ex HD + ca 5 SD
Tofsvipa 1 HD + ca 5 SD
Enkelbeckasin 1 JD

Totalt 44 arter

EKORRE 1 LP

 
 
 

Fågelrapport 2019-03-21

Dagens naturvandring i Hökälla våtmarkspark, Lillhagsparken och Skogome 190321, 08.30-11.15.
Mulet, duggregn, frisk SW-vind, 6-9 grader.
Deltagare: Pia, Ari, Ragnar och John.
Talgoxe ca 20
Blåmes ca 30
Rödhake 5 s
Gulsparv 5 (1 s)
Gråsparv 1 par Skogome
Pilfink ca 25 Skogome
Sävsparv 1 s HD + 1 s SD
Bofink ca 10 (5 s)
Grönfink 3
Gärdsmyg 6 (5 s)
Nötväcka ca 5
Ängspiplärka 4 (1 s) HD + 1 s SD
Steglits 2 (1 s) LP
Domherre 3 Skogome
Koltrast ca 10
Björktrast ca 5
Taltrast 1 s Skogome V1
Stare ca 30 (5 s)
Kaja ca 60
Gråkråka ca 25
Skata ca 10
Ringduva ca 30 (5 s)
Tornfalk 1 par holken
Ormvråk 1 par Skändla
Gröngöling 1 s LP + 1 s Tuve kyrklund
Trana 1 överflygande SD
Storskarv 1 ad (Sinensis) SD
Gråtrut ca 20
Havstrut 3 ad
Skrattmås 1 par HD + 1 par SD
Sångsvan 1 ad SD + 4 nordstr + 24 nordstr
Knölsvan 1 par HD + 1 par + 1 ungfågel SD
Grågås 1 par Utängarna + 3 par HD + 6 par SD
Kanadagås 6 par HD
Gräsand ca 30 HD + ca 30 SD
Kricka 4 par SD
Knipa 1 par HD + 2 par SD
Vigg 6 (4 hane + 2 hona)
Sothöna 1 par HD + 7 par SD
Tofsvipa 2 Kvillen
TOTALT 40 ARTER

Fågelrapport 2019-03-14

Här kommer dagens artlista: 2019-03-14

Dagens naturvandring i Lillhagsparken, Hökälla våtmarkspark och Skogome:
 
Delt: Pia, Oscar, Ragnar, Ari, Anders, Christian och John
Väder: 4-5 plus, svag S-vind, molnigt.
Fåglar:
talgoxe ca 20
blåmes ca 30
rödhake 3 sj
gulsparv 5 (2 sj)
gråsparv 1 hane Skogome
pilfink ca 20 Skogome
bofink ca 10 (5 sj)
nötväcka 5
gärdsmyg 3 sj
grönfink 1
varfågel 1 HD
björktrast 2
koltrast ca 15
stare 2 LP
kaja ca 20
gråkråka ca 15
skata ca 15
korp 1
röd glada 1 flög sakta mot söder
ormvråk 1 par Lerbäck
gråtrut 4 ad
havstrut 1 ad
trana 1 par
sångsvan 35 nordsträckande + 1 ad rastande i SD
knölsvan 1 par HD + 1 par med 1 juv SD
grågås 3 par HD + minst 7 par SD
kanadagås 1 par HD + 5 par SD
gräsand ca 20 HD + ca 10 SD
kricka 9 ex SD
vigg 6 ex (4 hanar+2 honor) SD
knipa 1 par HD + 2 par SD
sothöna 1 par HD + 6 par SD
tofsvipa 3 ex Kvillen
Totalt 33 arter

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2019-01-17

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken _ Hökällans väg-Golfbanan 

V. 3     17-01-19
Deltagare:   Rose-Marie, John, Ragnar,Samuel, Thomas, Anders ,Kristian, Irene och Pia.  
Tid: 08.30-11.00
Väder:  -2  grader celsius, svagnordvind, kvillebäcken frusen

fåglar:
Blåmes ca 40
Talgoxe ca 20
Rödhake 4
Gulsparv  15
Pilfink   ca  10
Entita    2
Nötväcka  ca 10
Gråsiska  4
Varfågel   1
Koltrast ca  20
Björktrast  5
Stare    ca 14
Skata ca 15
Kaja   2
Gråkråka ca 10
Ringduva ca 30
Tamduva   2
Större hackspett   3
Gröngöling    1
Ormvråk    1
Kanadagås   ca  20
Gråtrut   10
Gräsand    ca  70
Kricka     1

  •       Ekorre(kurre) 2

Summa  24 arter

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-12-20

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 51     181220.
Deltagare:   Rose-Marie, John, Ragnar,Samuel, Thomas, Anders O, Stefan J. och Marcus.  
Tid: 08.30-11.00
Väder:  2-3  grader celsius, svag ostvind-mulet, isbelagda dammar

fåglar:
Blåmes ca 30
Talgoxe ca 20
Rödhake 4
Gulsparv  1
Pilfink   ca  15
Entita    2
Nötväcka  ca 10
Gärdsmyg   6
Trädkrypare  2
Domherre    1
Koltrast ca  20
Björktrast  10
Skata ca 15
Kaja ca 60
Gråkråka ca 30
Ringduva ca 3
Större hackspett  2
Tornfalk     1
Ormvråk    1
Fjällvråk     1
Knölsvan    2
Gräsand      7
Gråhäger     1
Storskarv     2

  •       Ekorre

Summa  24 arter

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-12-13

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 50     181213.
Deltagare:   Rose-Marie, John, Ragnar,Samuel, Kristian, Thomas, Anders O, Anders och Marcus.  
Tid: 08.30-11.00
Väder:  0-2  grader celsius, stilla mest mulet

fåglar:
Blåmes ca 40
Talgoxe ca 40
Rödhake 2
Gulsparv  ca 10
Pilfink   ca  15
Nötväcka  ca 10
Gärdsmyg   1
Koltrast ca  20
Björktrast  2
Korp   1
Skata ca 15
Kaja ca 40
Gråkråka ca 20
Ringduva ca 60
Större hackspett  2
Tornfalk     1
Gråtrut    6
Knölsvan   1 par
Gräsand  1

  • 2 Ekorrar

Summa  19 arter

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-12-06

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 49     181206.
Deltagare:   John, Ragnar, Kristian, Irene, Thomas, Pia, Oskar, Anders och Stefan J.  
Tid: 08.30-11.00
Väder:  klart stilla  +4 grader celsius
fåglar:
Blåmes ca 50
Talgoxe ca 40
Entita    1
Rödhake 1
Gulsparv  ca 15
Gråsparv   1 hane skogome
Pilfink   ca  15
Nötväcka  ca 10
Grönfink  2  
Gärdsmyg    5
Gråsiska  15
Trädkrypare  1
Domherre  6  skogome
Koltrast ca  30
Björktrast ca 20
Korp   5
Skata ca 15
Kaja ca 150
Gråkråka ca 30
Ringduva ca 40
Gråtrut  6
Fiskmås  5 juv. SD
Varfågel   1  utängarna
Större hackspett  4
Grönjöling      1   LP
Knölsvan   3 ad.  SD
Fjälvråk  1
Ormvråk   4
Tornfalk   1 hane

Summa  30 arter

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-11-15

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 46     181115.
Deltagare:   John, Ragnar, Kristian, Irene, Thomas, Samuel och Marcus
Tid: 08.30-11.00
Väder:  10 grader celsius, mulet
fåglar:
Blåmes ca 50
Talgoxe ca 40
Entita    2 Multikult
Rödhake ca 10
Gulsparv  ca 20
Gråsparv   1 hona skogome
Pilfink   ca  25
Nötväcka  ca 7
Bofink  1
Grönfink  2  skogome
Gärdsmyg    ca  6
Grönsiska  1  LP
Stenknäck   2  skogome
Koltrast ca  20
Björktrast ca 25
Rödvingetrast ca  25  LP
Korp   1
Skata ca 15
Kaja ca 300
Gråkråka ca 30
Ringduva ca 12
Havstrut   1   adult
Större hackspett  1
Knölsvan   2 ad. med 1 juv. SD
Gräsand ca 9 HD  + 5  SD
Bläsand   4  AD +  ca. 15  SD
Kricka    ca  14   SD
Sothöna   3     SD
Knipa     1        HD
Enkelbeckasin  1   SD
Grönjöling      1   skogome
Trädkrypare   1  LP
Summa  32 arter

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-11-08

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 45     181108.
Deltagare:   Ragnar, Kristian, Irene, Thomas, Anders, Samuel
Tid: 08.30-11.30
Väder:  9-10 grader celsius, svag vind, mulet
fåglar:
Blåmes ca 30
Talgoxe ca 30
Entita    2
Rödhake ca 11
Gulsparv  6
Gråsparv   1
Pilfink   ca  20
Nötväcka  ca 16
Gärdsmyg    1
Koltrast ca  13
Björktrast ca 12
Skata ca 20
Kaja ca 20
Gråkråka ca 10
Ringduva ca 25
Tamduva  ca  2
Större hackspett  1
Trolig blå kärrhök  1
Knölsvan   3
Gräsand ca 30
Bläsand   10
Kricka    4
Sothöna   2
Gråhäger  1
Knipa     1
Kanadagås   2
Summa  26 arter

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-11-01

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 44     181101.
Deltagare:  Rose-Marie, John, Ragnar, Kristian, Irene, Thomas, Anders, Pia
Tid: 08.30-11.30
Väder:  8-10 grader celsius, svag vind
fåglar:
Blåmes ca 40
Talgoxe ca 30
Entita    1
Rödhake ca 8
Gulsparv  6
Gråsparv   1
Pilfink   ca  20
Nötväcka  ca 10
Bofink       ca  10
Gärdsmyg    4
Domherre     2
Koltrast ca  20
Björktrast ca 50
Korp    3
Skata ca 20
Kaja ca 100
Gråkråka ca 15
Ringduva ca 25
Tamduva  ca  2
Ormvråk   1
Fiallvråk  1
Blå kärrhök  1
Torn falk   1
Fiskmås   1
Gråtrut    3
Knölsvan   5
Gräsand ca 40
Bläsand   20
Kricka    1
Sothöna   2
Gråhäger  1
Enkelbeckasin   16
Knipa     1
Summa  33 arter

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-10-25

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 43     181025.
Deltagare:  Rose-Marie, John, Ragnar, Kristian, Irene, Thomas, Anders, Pia
Tid: 08.30-11.30
Väder: 10-11 grader celsius,klart hård väst vind
fåglar:
Blåmes ca 40
Talgoxe ca 30
Entita    2
Grönfink  ca   10
Rödhake ca 5
Gulsparv  10
Gråsparv   1
Pilfink   ca  20
Nötväcka  ca 5
Trädkrypare  1
Ängspiplärka ca 1
Gärdsmyg  ca  5
Grönsiska ca  2
Domherre     1
Varfågel    1
Koltrast ca 15
Björktrast ca 40
Rödvingetrast ca 5
Skata ca 20
Kaja ca 100
Gråkråka ca 15
Korp   2
Ringduva ca 25
Tamduva  ca  2
Sparvhök   1
Ormvråk   2
Gråtrut    25
Knölsvan  4
Sångsvan   22
Kanadagås   23
Gräsand ca 60
Bläsand   40
Kricka  ca  6
Smådopping   1
Sothöna   3
Gråhäger  1

Summa  36 arter

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-10-18

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 42     181018.
Deltagare:  Rose-Marie, John, Ragnar, Kristian, Samuel, Thomas, Marcus, Anders, Ulf
Tid: 08.30-11.10
Väder: 9-13 grader celsius, soligt, svag vind
fåglar:
Blåmes ca 30
Talgoxe ca 30
Grönfink ca  3
Rödhake ca 30
Gulsparv  7
Gråsparv   1
Pilfink   ca  30
Nötväcka  ca 5
Ängspiplärka ca 4
Gärdsmyg  ca  10
Grönsiska ca  20
Gråsiska  ca  10
Sånglärka   1
Varfågel  1  kvillen
Koltrast ca 15
Björktrast ca 50
Rödvingetrast ca 50
Taltrast    2
Skata ca 20
Kaja ca 150
Gråkråka ca 40
Korp  1
Ringduva ca 160
Tamduva  ca  16
Ormvråk  3
Gråtrut  1
Knölsvan  5
Kanadagås   2
Gräsand ca 50
Bläsand  8
Skedand  5
Kricka  ca 13
Knipa  1
Sothöna   3
Gråhäger  2
Större hackspett   4
Mindre hackspett  1  LS

Summa  37 arter

LS  = Lerbäcksvägen
LP =  Lillhaggsparken
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-10-11

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 41     181011.
Deltagare:  Rose-Marie, John, Kristian, Irene, Samuel, Thomas, Marcus, Anders, Pia, Oscar
Tid: 08.30-11.30
Väder: 10-17 grader celsius, soligt
fåglar:
Blåmes ca 20
Talgoxe ca 15
Bofink ca  10
Pilfink ca  15
Gulsparv  2 HP
Rödhake   6
Nötväcka  ca 6
Ängspiplärka ca 15
Steglits  5
Stare ca  3 juv. HD
Koltrast ca 10
Björktrast ca 10
Rödvingetrast ca 5
Sånglärka    13
Skata ca 20
Kaja ca 100
Gråkråka ca 20
Korp  1
Ringduva ca 60
Tornfalk  1 SD
Ormvråk  1 SD
Gråtrut ca 10
Brunkärrhök  2  SD
Knölsvan 2 ad. HD + 2 ad. med 2 juv. SD
Sångsvan  1 ad. SD
Grågås  ca. 24
Gräsand ca 20 HD + ca. 10 SD
Bläsand  4 HD
Kricka  ca 4 HD +  3  SD
Knipa  1  HD
Sothöna   1 ad. SD
Enkelbeckasin  ca  4 SD
Större hackspett   2  LP
Buskskvätta 1  HD
Gråhäger  2
Svarthätta 1   LS
Mindre korsnäbb  1  LP
Bergfink 1  LP

Summa  38 arter

LS  = Lerbäcksvägen
LP =  Lillhaggsparken
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-10-04

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 40     181004.
Deltagare:  Rose-Marie, John, Ragnar, Kristian, Irene, Samuel, Marcus, Anders
Tid: 08.30-11.30
Väder: 2-9 grader celsius, svag vind
fåglar:
Blåmes ca 30
Talgoxe ca 10
Bofink ca  450
Pilfink ca  40
Grönfink   2
Gråsparv 3
Sävsparv   3
Gulsparv  2
Bergfink  ca  10
Rödhake   4
Nötväcka  ca 10
Ängspiplärka ca 100
Forsärla  1
Sånglärka ca 11
Grönsiska ca 50
Gråsiska  2
Steglits  1
Gransångare  1
Varfågel   1
Stare ca  45
Koltrast ca 30
Björktrast ca 5
Taltrast   1
Rödvingetrast ca 15
Gärdsmygg  ca 4
Nötskrika  1
Skata ca 20
Kaja ca 50
Gråkråka ca 10
Ringduva ca 70
Tamduva ca 3
Tornfalk  2
Ormvråk  4
Gråtrut ca 7
Fiskmås  1
Knölsvan 5
Grågås  2
Storskarv  1
Gräsand ca 50
Skedand  2
Kricka  ca 10
Bläsand  3
Knipa  1
Sothöna  3
Enkelbeckasin  ca 25
Större hackspett   3
Vattenrall  1
Rörhöna  1
Summa  48 arter
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-09-27

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 39     180927.
Deltagare:  Anders, Thomas , Pia, Ragnar, Oskar, Samuel, Marcus
Tid: 08.30-11.30
Väder: 13-15 grader celsius, Frisk till hård sydvind , mulet.
fåglar:
Blåmes ca 10
Talgoxe ca 5
Bofink ca  10
Pilfink ca  10
Gråsparv 2
Sävsparv   1
Rödhake ca 2
Nötväcka   1
Ängspiplärka  ca  10
Sädesärla ca 3
Gulsparv  1
Trädpiplärka  1
Koltrast  ca  5
Björktrast  15
Skata  ca  10
Gråkråka ca 10
Kaja   ca  50
Ringduva ca 50
Ormvråk  ca 3
Knölsvan    2  ad. och 2 juv.   SD
Gräsand ca  17
Grågas  2
Kricka  ca  5
Knipa   1
Skedand   1
Stjätand   1
Sothöna ca  2
Enkelbeckasin  ca.  15
Gråhäger   1
Större hackspett  1
Summa  30 arter
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-09-20

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 38     180920.
Deltagare: Rose-Marie,John, Kristian, Anders, Irene, Thomas , Pia, Ferida, Ulf, Marcus
Tid: 08.30-11.30
Väder: 15 grader celsius, Frisk till hård sydvind , mulet.
fåglar:
Blåmes ca 20
Talgoxe ca 10
Bofink ca  50
Pilfink ca  30
Gråsparv 2
Sävsparv   2
Rödhake ca 2
Nötväcka   1
Ängspiplärka  ca  60
Sädesärla ca 20
Forsärla  ca  4
Gulsparv  1
Gransångare ca 5
Steglits  ca  5
Grönsiska  ca  3
Buskskvätta 1
Stenskvätta  1
Koltrast  ca  2
Skata  ca  30
Gråkråka ca 20
Korp  1
Kaja   ca  100
Ringduva ca 70
Tamduva   1
Ormvråk  ca 3
Tornfalk ca 2
Brun kärrhök  2,  1 juv. och 1 ad.
Knölsvan    2  ad. och 2 juv.   SD
Gräsand ca  90
Kricka  ca   100
Skedand   1
Blåsand     5
Sothöna ca  5
Smådopping   1
Enkelbeckasin  41
Dvärgbeckasin  2
Gråhäger   3
Gärdsmyg  1
Summa  38 arter
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-09-13

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 37     180913.
Deltagare: Rose-Marie,John,Ragnar, Kristian, Oskar, Irene, Thomas  och Pia
Tid: 08.30-11.30
Väder: 12-14 grader celsius, mulet-regnskurar-frisk-vind
fåglar:
Blåmes ca 30
Talgoxe ca 10
Bofink ca 50
Pilfink ca 50
Gråsparv 2
Rödhake ca 5
Nötväcka ca 3
Ängspiplärka  ca  60
Sädesärla ca 20
Forsärla  ca  5
Stenknäck  ca  2
Gransångare ca 3
Gråsiska  1
Steglits  ca  2
Grönsiska  ca  50
Svarthätta     1
Buskskvätta 1
Stenskvätta  ca  2
Sävsparv  ca 3
Koltrast    ca  6
Björktrast  ca  18
Skata  ca  10
Gråkråka ca 20
Ladusvala  ca  2
Kaja       ca  100
Ringduva ca 150
Ormvråk     1
Tornfalk ca 2
Gråtrut    1
Fiskmås   1
Knölsvan  ca  2
Gräsand ca  20
Kricka  ca   4
Knipa  1
Sothöna ca  5
Rörhöna ca  2
Enkelbeckasin  9 HD och  16  SD
Drillsnäppa  1
Gråhäger    1
Summa  39 arter
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-09-06

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 36     180906.
Deltagare: Rose-Marie,John,Ragnar, Samuel, Markus, Irene, Thomas  och Pia
Tid: 08.30-11.30
Väder: 20 grader celsius, vindstilla, växlande molnighet.
fåglar:
Blåmes ca 10
Talgoxe ca 5
Bofink ca 20
Pilfink ca 40
Gråsparv 6
Rödhake ca 1
Nötväcka ca 7
Ängspiplärka 20 HD
Trädpiplärka 1 HD
Sädesärla ca 15
Forsärla 1  HD 1 SD
Gulsparv ca 2
Gransångare ca 5
Gråsiska  1
Grönsiska  10
Grå flugsnappare 1 HD
Buskskvätta 1 HD
Stenskvätta 1 SD
Koltrast  4
Stare 7 SD
Kaja ca 350
Gråkråka ca 50
Skata ca 10
Ringduva ca 200
Gröngöling 1
Ormvråk 3
Tornfalk ca 2
Gråtrut  ca 2
Knölsvan 1 par med 5 juv. HD & 1 par med 2 juv. SD
Gräsand ca 30 HD 10 SD
Kricka  ca 5 HD 7  SD
Knipa  1  HD
Vattenrall  1
Sothöna ca ad. HD + 2 juv. SD
Rörhöna ca 3
Enkelbeckasin 2
Summa  36 arter
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

 

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-08-30

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark

V. 35     180830.
Deltagare: Rose-Marie,John,Ragnar, Samuel, Christian, Markus, Thomas  och Anders
Tid: 08.30-11.15
Väder: 17-18 grader celsius, svag vind, mulet.
fåglar:
Blåmes ca 30
Talgoxe ca 5
Bofink ca 30
Pilfink ca 50
Gråsparv 3
Grönfink  2
Rödhake ca 5
Nötväcka ca 5
Ängspiplärka 2 HD
Sädesärla ca 40
Forsärla 1  HD
Gulärla 1  SD
Gransångare ca 15
Ärtsångare  2
Svarthätta  2
Hussvala  1
Ladusvala ca 50
Gråsiska  3
Grönsiska  2
Gärdsmyg  1
Koltrast  2  skogome
Kaja ca 50 kvillen
Gråkråka ca 20 kvillen
Skata ca 10
Ringduva ca 40
Tamduva   3
Större hackspett 2
Gröngöling 2
Ormvråk 1 SD
Brun kärrhök 1 juvenil SD
Skrattmås 1 juvenil SD
Fiskmås 1 juvenil SD
Gråhäger 1 HD
Knölsvan 1 par med 5 juvenil HD & 1 par med 2 juvenil SD
Gräsand ca 30
Kricka  9 SD
Sothöna 1 par HD + 1 par SD
Rörhöna 1  juvenil HD + 2 ad  med juvenil SD
Enkelbeckasin 2 HD + 3 SD
Summa  39 arter
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

*   Rådjur 1  get

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-08-23

Här kommer dagens artlista:

Naturvandring i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark 180823.
Deltagare: Irene, Rose-Marie, Thomas, Samuel, Christian, Ulf, Ragnar och John
Tid: 08.30-11.25
Väder: mulet, måttlig sydvind, 18-20 grader celsius
fåglar:
blåmes ca 20 många juvenila
talgoxe ca 10 flera juvenila
skäggmes 1 hörd HD
bofink ca 50 många juvenila
pilfink ca 30 Skogome
grönfink ca 10 Skogome
gulsparv 1 HD
rödhake 2
nötväcka ca 5
sädesärla ca 10 flera juvenila
forsärla 2 honfärgade HD
gulärla 1 Kvillen
gransångare 5
hussvala 2 SD
backsvala 5 SD
ladusvala ca 50 majoriteten juvenila
grönsiska ca 30
sävsparv ca 5
koltrast ca 10 flera juvenila
björktrast 1
kaja ca 50
stare ca 10
gråkråka ca 20
skata ca 10
ringduva ca 50 (flera sjungande)
mindre hackspett 1 Skogome
större hackspett 3
gröngöling 2 Håberget
ormvråk 2 SD
tornfalk 1 hane födosökande Kvillen
gråtrut 5
fiskmås 1
knölsvan 1 par med 5 juvenila HD
kanadagås 12 SD
gräsand ca 20 HD + ca 20 SD
kricka 2 HD+ 4 SD
skedand 1 honfärgad HD
sothöna 1 par HD
rörhöna 1 ad med 1 pulli HD
enkelbeckasin 2 HD
Summa  40 arter
HD = Hökälladammen
SD= Skogomedammen

Hälsningar:
John Thulin

Fågelrapport 2018-08-16

Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken 18-08-16
Tid: 08.30-11.15
Väder: mulet, frisk sydvind, 17-19 grader
Deltagare: Calista, Olle, Gabriel, Samuel, Ulf, Christian, Rose-Marie och John
Fåglar:
blåmes ca 20 många juvenila
talgoxe ca 20 många juvenila
entita 1 Skogome (åt körsbär)
bofink ca 30 många juvenila
gråsparv 1 Skogome
pilfink ca 20 HD + ca 80 Skogome
rödhake 1 LP
nötväcka ca 5
forsärla 2 rastande HD
gulärla ca 30 sträckande mot syd
gransångare 5 SD
backsvala ca 20 sträckande mot syd + rastande
ladusvala ca 200 sträckande mot syd + rastande
buskskvätta 1 juvenil HD
törnskata 1 hona HD
koltrast 1 LP
björktrast 1 SD
stare ca 20-flock juvenila SD
skata ca 10
gråkråka ca 10
korp 2
ringduva ca 30 (2 s)
gröngöling 1 Håberget
ormvråk 2 SD
brun kärrhök 1 juvenil födosökande SD
sparvhök 1 Skogome
fiskmås 1
gråtrut ca 5
kanadagås 4 HD + 4 SD
knölsvan 1 par med 5 juv HD + 1 par med 2 juv SD
gräsand ca 10 HD + ca 10 SD
kricka 2 honfärgade HD
knipa 1 honfärgad HD + 1 honfärgad SD
sothöna 1 par HD + 3 juv SD
rörhöna 1 ad SD
enkelbeckasin 3 HD + 1 SD

Summa 37 fågelarter

Hälsningar
John

Fågelrapport 2018-06-28

Från dagens naturvandring i Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken 18-06-28.
Tid: 08:30-11:00
Väder: soligt, 22-27 grader, svag-frisk vind.
Deltagare: Tomas, Samuel, Rose-Marie, Pia, Oscar, John, Nora, Simon,Ulf, Erik och Sahar.
Fåglar:
blåmes ca 10 (flera juvenila)
talgoxe 4 (2 juvenila)
bofink 1 s LP
grönfink 1 s LP
pilfink ca 20 (flera juvenila) Skogome
sävsparv ca 7 s
rödhake 1 s Skogome
sädesärla 5 (1 juvenil)
gråsiska ca 5 ex
gärdsmyg 7 s
steglits 1 s LP + 4 ex (1 ad+ 3 juv vid Backsvaleberget kl 17-18)
gransångare 5 s
svarthätta 5 s
rörsångare 1 s HD
törnsångare 5 s
kärrsångare 2 ex kraftigt varnande (= häckning) mellan dammarna
trädgårdssångare 1 s Skogome
backsvala ca 20
ladusvala ca 10
tornseglare ca 30
koltrast 2 s
björktrast 2 SD
stare 1 (de flesta har nog dragit vidare till kusten)
skata ca 15 (flera juvenila)
gråkråka ca 20
ringduva ca 15 ( 1 spelflygande)
större hackspett 1 hona LP
tornfalk 1 ad och 2 pulli i holken . Häckning även i år!!! (kanske fler ungar i holken??)
ormvråk 1 HD
fiskmås ca 10
grågås 19 ex ( 10 ad+ 9 små juvenila)
kanadagås 11 (2 ad+ 9 små juvenila)
gräsand ca 30 (1 hona med 3 stora pulli) HD + ca 10 SD
knipa 1 juvenil HD
tofsvipa 2 SD
enkelbeckasin 1 HD

summa: 36 arter (jämför med förrförra torsdagen då artlistan omfattade 57 arter; "sommarstiltjen" har inletts)

FÄLTHARE 1 LP
RÅDJUR 1 get mellan dammarna

Hälsningar
John

Fågelrapport 2018-06-15

Här kommer dagens resultat från naturvandring 18-06-14 i Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken
Tid: 08.30-11.30
Väder: 15-17 grader C, frisk S-vind, mulet.
Deltagare: Irene, Rose-Marie, Ulf, Ragnar, Thomas, Samuel, John
Fåglar: Tot 57 arter
blåmes 4 kullar
bofink 5 s
grönfink 5 (2 s)
gråsparv 2 honor Skogome
pilfink ca 30 (flera juvenila) Skogome
rödhake 1 LP
nötväcka 2 LP
trädkrypare 1 LP
gråsiska 4
sävsparv ca 15 (ca 5 s; 1 ad med mat i näbben HD)
svartvit flugsnappare 3 par med mat i näbben
sädesärla ca 10 (2 kullar med 2 resp 1 juvenil)
ängspiplärka 1 par HD (sångflykt, varnande fågel) Östängen
stenknäck 1 Lerbäckssumpen
gärdsmyg 1
steglits 2
gransångare 3 s
svarthätta 3 s
lövsångare 1 s Skogomedungen
rörsångare 1 s HD + 1 s SD
törnsångare 6 (2 par med mat i näbben + 2 s)
kärrsångare 2 s
härmsångare 1 s Skogomedungen
ärtsångare 1 s LP
hussvala 1 HD
backsvala ca 5 HD + ca 20 SD
ladusvala 1 SD
tornseglare ca 20
björktrast ca 10
koltrast ca 10 (3 s)
stare ca 50 (många juvenila)
kaja ca 30
gråkråka ca 15
skata ca 15 (flera juv)
korp 1 Kvillen
tamduva 3
ringduva ca 20 (ca 5 s)
större hackspett 4
gröngöling 2
tornfalk 1 par vid holken; osäkert om det finns ungar i holken.
ormvråk 3
fiskmås ca 10
gråtrut ca 10
silltrut ca 5
skrattmås 2 SD
grågås ca 30 (varav 6 små juv)
kanadagås 13 ( 1 par med 11 små juv)
knölsvan 1 par med 6 pulli HD
gräsand ca 25 HD + ca 5 SD. Fortfarande inga ungar????
kricka 1 hona+ 1 hona med 2 pulli SD
knipa 1 hona + 1 hona med 1 stor pulli HD
sothöna 1 HD + 1 SD. Inga ungar sedda!!???
rörhöna 1 ad SD
mindre strandpipare 2 SD
tofsvipa 5 SD
skogssnäppa 2 SD
enkelbeckasin 1 HD + 1 SD

Totalt: 57 arter!!
(OBS! Inte en enda talgoxe. Första vandringen på fyra år utan talgoxe)

FÄLTHARE 1 LP

Hälsningar
John

Fågelrapport 2018-06-07

Här kommer resultatet från dagens naturvandring:
Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark 18-06-07
Tid: 08.30-11.30
Väder: sol, 22-25 grader C, frisk W-vind
Deltagare: Lena, Thomas, Ragnar, John, Samuel och Irene
Fåglar:
blåmes ca 10 (flera häckningar i holkarna; ungar hörda)
talgoxe ca 5
bofink ca 10 (ca 5 s)
nötväcka 1 LP
gråsparv 2 hanar Skogome
pilfink ca 15 Skogome
sävsparv 7 sjungande + 1 hona HD med mat i näbben
gärdsmyg 1 s
sädesärla 2
svartvit flugsnappare 2 s + 2 honor
gråsiska 1 LP
ladusvala 2
backsvala ca 5 HD + ca 20 SD
tornseglare ca 20
ängspiplärka 2 (1 s) HD
näktergal 1 s Lerbäckssumpen
grönfink 1 Skogome
trädkrypare ca 5 ad+juv LP
buskskvätta 3 (1 par + 1 hane) SD
gransångare 1 s Skogomedungen
lövsångare 1 s
svarthätta ca 5 s
rörsångare 1 s HD
törnsångare 7 s (2 par med mat i näbben)
kärrsångare 6 s + 1 (förmodligen en hona)
trädgårdssångare 1 med mat i näbben SD
ärtsångare 1 s LP
koltrast ca 10 (ca 5 s)
björktrast ca 10
stare ca 50 många juvenila
kaja ca 30
gråkråka ca 10
skata ca 10 (ungar i bo mellan dammarna)
större hackspett 2
gröngöling 1 LP
ringduva ca 20
ormvråk 1 Utängarna + 2 Lerbäck + 1 Skändla
tornfalk 1 SD
fiskgjuse 1 fiskande SD
fiskmås ca 20
skrattmås 2 SD
kanadagås ca 20 (4 ad + ungar i olika storlekar)
grågås ca 30 (ca 20 ad + ungar i olika storlekar)
gräsand ca 20 HD + ca 10 SD. Fortfarande inga gräsandungar!!??
knipa 1 hona med 2 stora pulli + 1 hona SD
kricka 1 hane HD + 1 par+ 1 hane SD
sothöna 1 ad HD + 2 ad SD
tofsvipa 2 SD
skogssnäppa 3 rastande SD
vattenrall 1 hörd HD

summa 52 fågelarter

RÅDJUR 1 get med 1 kid mellan dammarna
FÄLTHARE 1 LP

Fågelrapport 2018-05-31

Dagens artlista Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken 180531
Kl 08.30-11.30
Väder: soligt, 23-26 grader, svag vind
delt: Irene, Rose-Marie, Lena, Jenny, Thomas, Samuel och John
blåmes ca 15
talgoxe ca 5
bofink ca 5 s
rödhake 1 s Skogome
nötväcka 1 par häckning i naturligt bohål LP
gråsparv 1 par Skogome
pilfink ca 15 Skogome
sädesärla 1 Skogome
sävsparv ca 5 s
gärdsmyg 3 s
steglits 3 Håberget
svartvit flugsnappare ca 5 s
ladusvala 2
backsvala ca 20
hussvala 2 HD
tornseglare ca 30
gransångare 3 s
svarthätta ca 5 s
törnsångare ca 10 s
lövsångare 3 s
rörsångare 1 s HD + 2 s SD
härmsångare 1 s Skogomedungen
trädgårdssångare 3 s
ärtsångare 1 s LP
kärrsångare 3 s mellan dammarna
koltrast ca 20
björktrast ca 10
stare ca 50 (flera kullar kvar i holkarna)
skata ca 10
kaja ca 50
gråkråka ca 10
korp 2
ringduva ca 20 (ca 5 s)
gröngöling 1
större hackspett 2
ormvråk 4
tornfalk 1
fiskmås ca 15
gråtrut 2
skrattmås 3 SD
knölsvan 1 ad HD + 2 ad SD
grågås 3
kanadagås 4 HD + ca 25 SD (varav 17 pulli)
gräsand ca 20 HD + ca 10 SD
knipa 1 hona med cirka 5 pulli HD
sothöna 1 HD+ 3 SD
tofsvipa ca 10 SD
enkelbeckasin 1 SD
skogssnäppa 1 SD
gråhäger 1 SD

totalt: 50 arter

Hälsningar
John

Fågelrapport 2018-05-24

Här kommer dagens artlista från naturvandringen i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark 18-05-24  kl 08.30-11.30.
Väder: sol, 20-26 grader, svag vind, klart.
Delt: Irene, Rose-Marie, Dick, Thomas, Samuel, Ragnar och John
Summa 53 arter
Fåglar:
blåmes ca 10
talgoxe ca 10
bofink ca 10 ( 5 sj)
gråsparv 2 hanar, Skogome
pilfink ca 10 Skogome
rödhake 1
nötväcka 1
sävsparv ca 10 (ca 5 sj)
grönfink 1 sj
steglits 1 sj LP
hämpling 1 SD
gärdsmyg 2 sj
sädesärla 2
svartvit flugsnappare 5 sj
ängspiplärka 1 par med mat i näbben SD
gråsiska 5 sj
ladusvala 2
backsvala ca 30
tornseglare ca 10
gransångare 3 sj
svarthätta ca 15 sj
törnsångare ca 10 sj
lövsångare 3 sj
rörsångare 2 sj HD + 3 sj SD
härmsångare 1 sj Skogomedungen
trädgårdssångare 5 sj
ärtsångare 1 sj LP
kärrsångare 2 sj mellan dammarna
sånglärka 1 SD
koltrast ca 10
björktrast ca 20
stare ca 50
kaja ca 50
gråkråka ca 10
skata ca 10
korp 1 SD
ringduva ca 20
gröngöling 1 HD
sparvhök 1 Kvillen
ormvråk 2
tornfalk 1 hane SD
lärkfalk 1 jagade trollsländor Kvillen/Skändla
fiskmås ca 10
skrattmås ca 10
knölsvan 1 ad HD + 4 ad SD
kanadagås ca 50 (ad+pulli)
grågås ca 50 (ad + pulli)
gräsand ca 15 HD + ca 5 SD
knipa 1 hona SD
kricka 1 par HD
sothöna 1 HD + 3 SD
tofsvipa 3 SD + 30 ex Kvillen (uppskrämda av en jagande sparvhök)
enkelbeckasin 1 SD

Summa 53 arter

FÄLTHARE 1 LP
RÅDJUR 1 mellan dammarna

hälsningar
John

Fågelrapport 2018-05-17

Här kommer dagens artlista
Förkortningar: HD  = Hökälladammen, SD = Skogomedammen, LP = Lillhagsparken, s = sjungande
Tid: 08.30-11.30 Väder: 15-19 grader, växlande molnighet, frisk nordvind
Deltagare: Irene, Pia, Rose-Marie, Fredrik, Samuel, Dick, Ragnar och John
Fåglarter: Totalt 57 arter

Fåglar:
blåmes ca 15
talgoxe ca 10
bofink ca 10 (flera sjungande)
grönfink 2 (1 sj)
pilfink ca 10 Skogome
gråsparv 1 hane Skogome
rödhake 2
nötväcka ca 5
sävsparv ca 10 (flera sj)
gärdsmyg 2 sj
svartvit flugsnappare 4 sj
ladusvala 1
backsvala ca 40
tornseglare 3
gråsiska ca 5
grönsiska 1 Skogome
steglits 2 Lerbäckssumpen
ängspiplärka 1 par HD
koltrast ca 10 (flera sj)
björktrast ca 10
stare ca 30 (flera par matade ungar i holkarna)
skata ca 10
kaja ca 50
gråkråka ca 10
ringduva ca 30
gransångare 3 sj  SD
svarthätta ca 5 sj
törnsångare ca 7 sj
lövsångare 2 sj
rörsångare 2 sj HD + 3 sj SD
härmsångare 1 sj Skogomedungen
trädgårdssångare 2 sj Skogome
näktergal 1 sj Lerbäckssumpen
sädesärla 4
större hackspett 2
gröngöling 1 LP
sparvhök 1 hona SD
ormvråk 2
tornfalk 1 hane Holken SD
brun kärrhök 1 hona SD
fiskmås ca 30
skrattmås 1 SD
silltrut 1
gråtrut 1
knölsvan 2 par SD + 1 par HD
sångsvan 1 ad SD
grågås minst fem kullar SD
kanadagås 1 kull HD + ca fyra kullar SD
kricka 1 par SD
knipa 1 hona HD + 4 SD
gräsand 10 (9 hanar+ 1 hona) HD + ca 5 SD
tofsvipa 3 SD
enkelbeckasin 1 SD
mindre strandpipare 2  SD
sothöna ca 10 SD
rörhöna 1 HD
gråhäger 1 HD
Totalt 57 arter
RÅDJUR  1 bock och 1 get  mellan dammarna

Hälsningar
John

 

 

Fågelrapport 2018-04-27

Här kommer dagens artlista
Förkortningar: HD  = Hökälladammen, SD = Skogomedammen, LP = Lillhagsparken, s = sjungande
Tid: 08.30-11.30Väder: mulet, frisk W-vind, 6-9 grader
Deltagare: Irene, Pia, Rose-Marie, Ragnar, Dick, Fredrik, Oskar, Thomas, Samuel och John
Fåglarter: Totalt 49 arter
blåmes ca 20
talgoxe ca 20
stjärtmes 2 LP
bofink ca 10 (flera s)
grönfink ca 5 (flera s)
rödhake ca 10 (flera s)
nötväcka ca5
gråsparv 1 hane Skogome
pilfink ca 10 Skogome
gulsparv 1 LP
sävsparv 3 (1 S)  HD
gärdsmyg 3 s
sädesärla 2
ladusvala ca 5  SD
gransångare ca 5 s
svarthätta 2 s
steglits 4  LP  Lärkträdsdungen
grönsiska 1  LP
gråsiska 1 LP
ängspiplärka 2  HD
koltrast ca 10 (flera s)
björktrast ca 10
stare ca 50 (flera s)
trädkrypare 1  LP
korp 1   LP
kaja ca 50 många plockade bomaterial
gråkråka ca 20
skata ca 10
ringduva ca 30
tamduva 1
större hackspett 2  LP
gröngöling 1  LP
ormvråk 4
tornfalk 1 par holken SD
fiskmås ca 30
silltrut ca 5
gråtrut ca 5
skrattmås 5 ex SD
storskarv 1 ad HD  + 1 ad SD
knölsvan 1 par (hona på bo) HD + 2 par (honor på bo) SD
grågås ca 50
kanadagås ca 30 (3 ruvande SD)
kricka 3 par SD
gräsand ca 10 (flest hanar)
vigg 2 hanar SD
knipa 1 par HD + 2 par SD
tofsvipa 2 par SD
sothöna 1 HD + 5 par SD (flera ruvande)
gråhäger 1 SD
Totalt 49 arter
EKORRE 1

Hälsningar
John

Fågelrapport 2018-04-19

Dagens artlista 18-04-19
Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken
Deltagare: Irene, Pia, Dick, Thomas, John, Oskar, Rose-Marie och Fredrik
Tid: 08.30-11.30
Väder: mulet, disigt, svag vind, 10-14 grader.
Fåglar:
blåmes ca 20
talgoxe ca 20
bofink ca 15
grönfink ca 10
pilfink ca 10 Skogome
gråsparv 1 par Skogome
nötväcka ca 5
rödhake ca 5
sävsparv 3 sj.
gärdsmyg ca 5
sädesärla ca 5
ladusvala 7 ex HD+ 3 ex SD
backsvala 2 ex HD Första vårfynd!
gransångare ca 8
svarthätta 1 sj LP
stenknäck 2 LP
steglits 2 LP
järnsparv 1 sj Lerbäckssumpen
grönsiska 2
ängspiplärka 2 par HD + 30 rastande mellan dammarna + 2 ex SD
koltrast ca 15
björktrast ca 30
rödvingetrast ca 10 Hagmarken
ringtrast 1 hona Hagmarken
taltrast ca 10
stare ca 70
skata ca 15
kaja ca 30
gråkråka ca 10
ringduva ca 30
tamduva 5 ex LP
större hackspett 3
mindre hackspett 1 h Lillhagsplurret
tornfalk 1 ex vid holken
fiskmås ca 20
skrattmås 4 ex HD+ 18 ex SD
silltrut 3 HD
gråtrut 2 SD
storskarv 2 2K SD
knölsvan 1 par HD+ 2 par SD+ 1 död västängen SD
grågås ca 50
kanadagås ca 30
kricka 1 par HD + 5 par SD
vigg 4 (3 hanar+ 1 hona)
gräsand ca 40
knipa 1 par HD+ 2 par SD
bläsand 2 hanar SD
tofsvipa 4 ex SD+ 2 ex Kvillen
enkelbeckasin 2 par HD+ 5 ex SD
skogssnäppa 1 ex SD
sothöna 5 par (3 ruvande)
rörhöna 2 ex SD
vattenrall 1 h HD

Totalt: 53 arter

Hälsningar
John

Fågelrapport 2018-04-12

Här kommer dagens artlista från naturvandringen i Lillhagsparken och Hökälla våtmarkspark 180412
08.30-11.30.
Delt: Rose-Marie, Pia, Thomas, Ragnar, Irene och John
Väder: plus 1 grad - plus 11 grader, växl moln, frisk O-vind.
fågelarter:
blåmes ca 15
talgoxe ca 15
bofink ca 10 (flera sjungande)
grönfink ca 5 (flera s)
rödhake ca 5 s
nötväcka ca 5
gråsparv 1 hane Skogome
pilfink ca 10
gulsparv 1 hane Hjalmars kulle
sävsparv 4
gärdsmyg 4 s
sånglärka 3
sädesärla 5
ladusvala 3 SD
gransångare ca 10 (flera s)
steglits 1 LP
gråsiska 1 s LP + 1 s Lerbäckssumpen
koltrast ca 15
björktrast ca 20
rödvingetrast ca 5 Skogome
taltrast 3 ex LP+ 17 ex i flock vallfälten mellan dammarna+ 3 s SD
kaja ca 20 (par med bomaterial)
skata ca 5
gråkråka ca 10
ringduva ca 50
tamduva 3
större hackspett ca 5
mindre hackspett 1 LP
gröngöling 3
ormvråk 1 par (Skälltorp)+ 1 par (Lerbäck)
tornfalk 1 par holken SD
fiskgjuse 1 födosökande SD
silltrut ca 10
fiskmås ca 20
skrattmås ca 10
gråhäger 1 SD
storskarv 6 HD + 7 SD (flera adulta med vit häckningsfläck)
knölsvan 1 par HD + 3 par SD + 3 2K SD
grågås ca 10 par
kanadagås ca 8 par
gräsand ca 50
kricka ca 30 SD
vigg 1 par SD
knipa 1 par HD + 4 par SD
snatterand 1 par SD
bläsand 1 par + 3 hanar SD
sothöna minst 3 par SD
rörhöna 1 SD
enkelbeckasin 1 ex SD
tofsvipa 3 par SD
skogssnäppa 1 ex överflygande LP
stare ca 50 (flera s)

Totalt: 52 arter

DÄGGDJUR:
ekorre 2 LP
fälthare 1 LP

Intressanta obsar senaste veckorna:
röd glada 1 ex SD 29 mars
spetsbergsgås 1 ex SD 5 april. NY art för Hökälla!!

Fågelrapport 2018-03-22

Här kommer dagens artlista:
Naturvandring i Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken 180322 kl 08.30-11.30.
Deltagare: Rose- Marie, Pia, Samuel, Irene, Ragnar och John
Väder: 2-3 grader plus, stilla, mulet, isbelagt förutom en vak vid dämmet Hökälladammen.
Fåglar:
blåmes ca 10
talgoxe ca 10
bofink 5 (2 sjungande)
bergfink 2
grönfink ca 10 (flera sjungande)
pilfink ca 15 Skogome
gråsparv 5 Skogome
gulsparv 10 (4 sjungande)
nötväcka ca 10
rödhake 5
gärdsmyg 3 sjungande
sävsparv 1 hane sjungande HD . Första vårfynd!
grönsiska 1
domherre 1 hane
stenknäck 3 LP
stare 16 ex (6 ex LP och 10 ex Skogome. 2 sjungande.) Första vårfynd!
koltrast ca 15
björktrast 5
korp 1
kaja ca 50
gråkråka ca 20
skata ca 10
gröngöling 6 ex!! (1 ex LP, 1 ex Håberget och 4 ex Lerbäck)
större hackspett 3
gråtrut 7
havstrut 1
gräsand ca 60 ex HD. Matas med havre som arrendatorn ombesörjer.
sädgås 4 mot NV
kanadagås 18 ex HD + 2 ex SD
grågås 4 ex HD
vattenrall 1 ex Kvillebäcken söder om dämmet HD. Sågs vandra över isen mellan två vassruggar. "Grislätet" hördes frekvent.

EKORRE 2 LP

summa 32 fågelarter

Fågelrapport 2018-03-01

Här kommer dagens artlista från naturvandringen i Lillhagsparken (gick inte i våtmarksparken p g a kylan)
Delt: Rose-Marie, Pia, Janne, Ragnar och John
Väder: minus 10 - minus 8, frisk-hård NO-vind, isbelagt, snötäckt mark
Fåglar:
nötväcka ca 10
blåmes ca 20
talgoxe ca 15
entita 1
bofink 4 hanar
bergfink 1
grönfink ca 10 (flera s)
gulsparv 5
domherre 1
steglits 10 ex (flera s) i lärkträdsdungen!!
rödhake 4
grönsiska 1
gärdsmyg 1
trädkrypare 4 (sågs på tre olika ställen)
koltrast ca 20
björktrast 2
korp 1
skata ca 10
gråkråka 3
kaja 4
ringduva ca 20
större hackspett 5 (1 trummade)
morkulla 1 stöttes vid Kodammen (kul med vinterfynd!!)
duvhök 1 2K hane
EKORRE 2

Fågelrapport 2018-02-15

Naturvandring i Hökälla våtmarkspark med omgivning tid: 08:30-11.15
Väder: 1-3 plusgrader, frisk SO-vind, mulet, isbelagt (förutom dämmet vid Hökälladammen och Kvillebäcken)
Deltagare: Irene, Rose-Marie, Pia, Ragnar, Thomas, Samuel och John
Arter:
gräsand ca 30 HD + 5 Kvillebäcken
storskarv 1 HD
större hackspett 7 ex (flera trummade)
gröngöling 1 s
blåmes ca 30
talgoxe c a 30
nötväcka ca 10
grönsiska ca 30
grönfink ca 30 (=en hög siffra!!)
bofink 5
bergfink 7
entita 1 Hökällans väg
stjärtmes 3 Hökällans väg
koltrast 5
björktrast 10
rödhake 2
gulsparv ca 10
domherre 7
steglits 1 Lärkträdsdungen
stenknäck 3
gråkråka ca 10
kaja ca 10
skata 5
korp 2
ringduva ca 15
tamduva 1
gråtrut 7
knölsvan 1 par på isen HD-

Totalt 28 fågelarter
EKORRE 1

Fågelrapport 2018-01-25

Naturvandring i Hökälla våtmarkspark med omgivning tid: 08:30-11.15   2018-01-25
Väder: mulet, frisk-hård SW-vind, plus fem grader
Deltagare: Rose-Marie, Irene, Pia, Oskar, Åke, Ragnar, Thomas och John
Arter:
blåmes ca 20
talgoxe ca 10
gulsparv 2 ex Multikult
domherre 2 honfärgade Multikult
pilfink 2 ex Skogome
gråsparv 7 ex Skogome
grönfink 4 ex
bofink 2 ex LP
mindre korsnäbb 5 ex (1 2K hane och 4 honfärgade) Lärkträdsdungen
grönsiska 5 ex LP
rödhake 2 s
nötväcka ca 10 ex
koltrast ca 10
björktrast 5 ex
ringduva ca 100
tamduva ca 15 LP och Toftekulla
kaja ca 100
gråkråka ca 20
skata ca 10
ormvråk 5 ex
duvhök 1 hane jagade LP
tornfalk 1 par holken SD
gråtrut 5 ex
havstrut 1 ex SD
gräsand ca 30 HD+ ca 10 SD
storskrake 4 ex sträckande mot W  LP
gråhäger 1 ex SD
kanadagås 70 ex sträckande mot NW   SD
större hackspett 1 trummade LP
gröngöling 1 spel LP
Totalt 30 arter

Fågelrapport 2018-01-04

Plats: Naturvandring i Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken 2018-01-04  kl 08.30-11.30
Deltagare: Irene, Åke, Ragnar och John
Väder: Plus 3 grader, svag N-vind, mulet, snö- och isfritt
Antal arter: 33
Artlista:
blåmes ca 30
talgoxe ca 20
stjärtmes 12 ex LP
pilfink ca 10
grönfink 6 ex
bofink 1 hane LP
rödhake ca 5 (flera sjungande)
gulsparv ca 5 LP + 1 ex Skogome
nötväcka ca 5 LP
gråsiska 1 ex LP
grönsiska 20-flock LP
domherre 1 ex Skogome
stenknäck 1 ex LP
varfågel 1 ex Skogomedammen (SD)
korp 4 ex
skata ca 15
kaja ca 50
gråkråka ca 20
koltrast ca 10
björktrast 2 ex
tamduva 5 ex LP
ringduva ca 30 LP+ca 30 Skogome+ca 10 Hökälla våtmarkspark (HV)
gröngöling 2 s LP
större hackspett 1 ex LP + 1 ex Skogome
ormvråk 1 ex Kvillen
tornfalk 1 hane SD
gråtrut 5 ex LP
knölsvan 2 ad HD + 5 (2 ad + 3 2K) SD
knipa 1 hona HD+ 2 honor SD
gräsand ca 25 HD+ ca 30 SD
gråhäger 1 ex HD
storskarv 2 2K HD + 1 2K SD
EKORRE 2 ex LP
Totalt 33 fågelarter!!
OBS! rekord för januari (referensår 2014, 2015, 2016, 2017)

Fågelrapport 2017-10-26

Plats: Naturvandring i Hökälla våtmarkspark och Lillhagsparken 2017-10-26  kl 08.30-11.30
Deltagare: Irene, Rose-Marie, Roger, Thomas, Ragnar och John
Väder: 11-13 grader, frisk W-vind, växlande molnighet
Antal arter: 40
Artlista: 
entita 1 ex vid fågelmatning LP (Lillhagsparken)
blåmes ca 20
talgoxe ca 20
pilfink ca 15 de flesta i Skogome
gråsparv ca 5 Skogome
grönfink ca 5
bofink ca 5
bergfink ca 50 sydsträckande
nötväcka ca 5
gärdsmyg ca 10 sjungande!!
rödhake ca 10 sjungande!!
gulsparv 3 ex
sånglärka 1 ex sydsträckande
stenknäck 2 ex överflygande HD (Hökälladammen)
skäggmes 1 ex hörd HD
domherre 1 par Skogome
grönsiska ca 5
gråsiska 2 ex
rödvingetrast 4 ex HD
koltrast ca 15
björktrast ca 150
rapphöna 1 ex som gick på gångvägen SD (Skogomedammen)
korp 2 ex SD
kaja 100-tals
gråkråka ca 10
skata ca 20
större hackspett 2 ex
ringduva ca 50
tamduva 1 ex LP
ormvråk 1 ex Kvillen
sparvhök 3 ex sydsträckande
gråhäger 1 ex SD
knölsvan 1 par med 4 juv SD
gräsand 5 ex HD + 10 ex SD
bläsand ca 15 SD
kricka 1 ex SD
enkelbeckasin 2 ex SD
rörhöna 1 juv SD
gråtrut 2 ex HD
EKORRE 1 ex LP

Fågelrapport 2017-10-12

Plats: Hökälla våtmarkspark (Hökälladammen HD, Skogomedammen SD) och Lillhagsparken (LP)
Tid: 08.30-11.15
Väder: mulet, regnskurar, frisk-hård SW-vind, 12 grader.
Deltagare: Thomas, Ragnar, Irene, John
Antal arter: 36
blåmes ca 15
talgoxe ca 10
pilfink ca 10 Skogome
gråsparv ca 5 Skogome
rödhake 1 LP
bofink ca 5 LP
nötväcka ca 5 LP
gärdsmyg 2 LP + 2 HV
grönsiska ca 5
gulsparv 1 Skogomedammen (SD) + 1 Skogome
ängspiplärka 6 HD + 3 SD
sävsparv 1 ex Hökälladammen (HD)
gransångare 1 h Skogome
svarthätta 1 hane + 1 hona Skogome
mindre korsnäbb ca 20 Lärkträdsdungen, LP
gröngöling 1 h LP
björktrast ca 30 LP + ca 20 SD
koltrast ca 15
rödvingetrast ca 20 LP + ca 30 SD
korp 2 ex SD
gråkråka ca 10
kaja ca 600
skata ca 15
ringduva ca 50
gråtrut 2 överflygande LP
ormvråk 1 ex SD
duvhök 1 hane jagande Skogome
knölsvan 1 par med 4 juv SD + 2 döda ungar som flöt på vattenytan SD (dödsorsak? Räv, beskjutna, sjukdom.....?)
gråhäger 1 ex fiskande HD
gräsand ca 10 HD + ca 10 SD
bläsand ca 50 SD
kricka ca 5 SD
sothöna 1 ad SD
rörhöna 1 juv SD
enkelbeckasin 11 stöttes på Pumphusängen
dvärgbeckasin 1 stöttes på Pumphusängen

Fågelrapport 170810

Deltagare: Pia, Irene, Lena, Thomas och John
Tid: 08.30-11.30
Plats: Hökälla våtmarkspark (Hökälladammen HD, Skogomedammen SD) och Lillhagsparken (LP)
Antal arter: 42

knölsvan 1 par med juv SD
grågås ca 10 SD
kanadagås ca 20 SD
bläsand 1 honfärgad SD
kricka 1 honf HD, 5 honf SD
gräsand ca 20 HD, ca 10 SD
gråhäger 1 HD, 2 SD
ormvråk 5 ex SD
tornfalk 1 ad hane SD
drillsnäppa 1 rast HD
tofsvipa ca 10 juv SD
rörhöna 2 juv HD
sothöna 4 ex SD
fiskmås ca 5
skrattmås 1 ex SD
silltrut 1 ex
gråtrut 5 ex
ringduva ca 30
tornseglare ca 20 HD, ca 10 SD
gröngöling 1 hörd LP
större hackspett 2 ex
backsvala 2 ex SD
hussvala 5 ex SD
ladusvala ca 20 juv HD, ca 20 SD (juv och ad)
gulärla 1 ex SD
forsärla 1 ex LP
sädesärla ca 10
törnsångare 1 ex SD
gransångare 3 ex SD
svarthätta 1 ex LP
talgoxe ca 10 (1 ringmärkt)
blåmes ca 5 ex
skata ca 10
gråkråka ca 20
kaja ca 100 Toftekulla
korp 1 ex HD
pilfink ca 10 HD
bofink 1 ex LP
grönfink 1 ex LP
steglits 3 ex HD, 3 ex SD
mindre korsnäbb 2 ex Lärkträdsdungern
sävsparv 2 ex HD, 1 ex SD