F: Hur stort är Hökällas naturområde?
S: Ca 63 hektar

F: Hur många fågelarter har synts till i området
S: 195 sedda arter, (senaste arten svarthakad buskvätta synlig 30:e mars 2011, för första gången) varav ca. 100-110 arter  häckande i området.

F: Hur tar man sig till Hökälla?
S: Buss 52 & 53 eller egen bil då det finns parkeringar i närheten, samt även att cykel går bra.

F: Finns det sällsynta växter vid kvillebäcken/ån?
S: Ja, spetsnate och jättestarr.

F: Finns det rovdjur i naturområdet?
S: Ja, det finns ett antal olika rovdjur i området, såsom räv, mink, iller och vessla

F: Hur såg området ut under bronsåldern?
S: Då låg området 17m under vattenytan.

F: Får allmänheten beträda isen på dammarna (skridskoåkning) under vintern?
S: Ja på egen risk.

F: Vem sköter om naturområdet?
S: Hökälla - Grönt arbete, tillsammans med arrendatorn och Park- och Naturförvaltningen ansvarar för områdets skötsel.

F: Hur många fågelholkar har ni på Hökälla placerat ut i området?
S: Cirka 240 stycken

F: Får man grilla i området?
S: Ja, vi har en grillplats vid Håbergets södra sida. Vi har också en vedbod bredvid där ni oftast hittar ved när ni ska grilla.

F: Hur sköts vintervägshållning under vintern?
S: Vintervägshållning i området utföres ej. (Isiga gångvägar beträdes på egen risk)