De senaste åren har minst 15 fågelungar dött under mystiska omständigheter i Hökälla naturområde på Hisingen i Göteborg. Mycket talar för att de blivit blyförgiftade.

Det är ett tydligt vårtecken när fåglarna börjar återvända. John Thulin blir ivrig när han ser en flock grågäss passera och för kikaren till ögonen. Men det är med blandade känslor som han hälsar fåglarna välkomna tillbaka till Hökälla. John Thulin ansvarar för skötseln av det fågelrika området, och har i flera års tid noterat hur fågelungar dött här.– Det började med knölsvanarna. De hade äntligen fått ungar, fem stycken. Tre dog tidigt och de andra två när de var nästan vuxna. Och vi undrade såklart varför, säger han.

Gick inte att rädda
När även en flock kanadagåsungar insjuknade och blev apatiska fångade han in en av dem. Fågelungen gick inte att rädda men den skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Två månader senare dök den nedslående rapporten upp. Fågeln hade skyhöga halter av bly i organen och hade dött av blyförgiftning. – Alla de andra fåglarna har haft liknande symptom, så det är högst sannolikt att alla blivit förgiftade, säger han. Det känns som att det finns krafter som arbetar emot en, säger John Thulin uppgivet.

Punktutsläpp
Vilka krafter det rör sig om är oklart. Det ska nu Park- och naturförvaltningen försöka utreda. Ingela Gustafsson, chef för naturenheten, erkänner utan omsvep att man inte har en aning om var blyet kommer ifrån.– Det måste ju vara någon form av punktutsläpp. Det känns frustrerande, säger Ingela Gustafsson. Inte heller John Thulin förstår. En vanlig orsak till blyförgiftning hos fåglar är att de fått i sig blyhagel, men det ser han inte som särskilt troligt.– Vi har ingen jakt här och har aldrig hittat blyhagel på marken. Däremot har vi problem med folk som bränner kablar vid grillplatsen, det kanske kan vara något.

Vill ha hjälp
Provtagningar av vattnet i dammarna har inte visat något. Och att ta prover lite överallt på området tror inte Ingela Gustafsson är en bra lösning. Istället ska man nu försöka kartlägga vårens ungar och se var de rör sig – för att därefter ta prover. – Men det här kan ta lång tid, och vi har väldigt lite att gå på. Den som sett något eller tror sig veta något får gärna kontakta Park- och naturförvaltningen, säger Ingela Gustafsson.

HÖKÄLLA NATUROMRÅDE

Området sträcker sig längs Kvillebäcken mellan Tuve och Backa.

Området är ca 65 hektar stort.

Omkring 100 fågelarter häckar här.

Totalt har 205 fågelarter skådats i Hökälla.