bortåt ca 100 besökare bara på Hökälla Grönt arbete &rehab

Vi tackar arrangörerna och Hans Johansson samt de nio konstnärer som ställde ut. Många fina verk såsom stora oljemålningar, silversmycken, akvareller och mycket mera. Fantasifullt och dekorativt. Många trevliga samtal under dessa dagar blev det och vi ser redan fram till nästa års konstrunda, men först en härlig sommar!!

Michael Andréasson