Naturvandring i Lillhagsparken med omgivningar 09.00-11-30

Svartvit flugsnappare, Mindre flugsnappare, Grå flugsnappare,

Större hackspett, Mindre hackspett, Björktrast, Koltrast – Bofink, Ringduva, Blåmes – Talgoxe – Kaja, Kråka, Skata Rödhake, Nötväcka,

 Grönsiska, Gråsiska, Grönfink, Sädesärla,

Gärdsmyg, Gransångare, Lövsångare, Grönsångare, Trädgårdssångare, Svarthätta, 

Stenknäck, Kungsfågel, Svartmes,

 

John Thulin