En härlig dag med solsken och 6-7 plusgrader, vi gick från Lillhagsparken ner till Södra dammen och sedan mot Skogomevägen. Vi såg inte mindre än 38 arter och rapporterar här några av dem: Duvhök, Tornfalk,
Större hackspett par, mindre hackspett, gröngöling. Gråhäger, sothöna, 19 knölsvanar, 9 sångsvavar, 2-4 kanadagäss, knipa ett par, mfl. Lillhagsparken: Stenknäck ca5-10 st, gulsparv, domherrar, nötväcka, stare, bofink, bergfink, seglatser, grönsiskor mfl.
Vårtecken alla men speciellt sjungande stare samt drillande sånglärkor! //Michael