Välkomna till Hökälla Grönt arbete & Rehab

Vi erbjuder värdefulla arbetsuppgifter, social gemenskap och coachning till våra deltagare, som främst kommer från Jobb- och utvecklingsgarantin. Vårt syfte är att deltagarna skall komma ett steg närmre arbetsmarknaden eller åtminstone få höjd livskvalitet. Kontinuerligt utvecklar vi våra verksamheter inom naturvård, trädgård, pedagogiskt arbete, besökstjänst,hantverk, försäljning, matlagning, hälso- och friskvård. Tillsammans med Park-och Naturförvaltningen och arrendatorn sköter vi och utvecklar Hökälla våtmarkspark, med målsättningen att det skall vara ett attraktivt rekreationsområde med stor biologisk mångfald.

Kom gärna och besök oss måndag-torsdag 9-16 och fredag 9-12 och se vårt hantverk: flätade korgar i naturmaterial, bivaxsalva, bivaxljus, holkar, handledsvärmare, förkläden, kuddar, vykort mm. Vi säljer också en kalender varje år med vackra fågelfotografier, samt boken ”Fåglar vid Kvillen och Hökälla”, som beskriver det fantastiska fågellivet vid Kvillebäcken, även boken: Från Kvillesund till Kvilledal - historia, nutid och framtid. Under perioder bjuder in allmänheten till våra föreläsningskvällar. För närmare information om dessa, se i menyn efter föredrag.

Om verksamheten

Hökälla grönt arbete startade sommaren 2007 som ett projekt inom Svenska Kyrkan. Verksamheten riktar sig till långtidsarbetslösa med syfte att ge arbetspraktik inom naturvård och trädgård, samt att ge friskvård. Projektet har gått över till permanent verksamhet med Svenska Kyrkan som huvudman. Vår främsta samarbetspartner är Arbetsförmedlingen Hisingen och Park och Natur-förvaltningen. 20-25 personer deltar i projektet.  Naturvården sker i Hökälla våtmarkspark, ett 63 hektar stort område mellan Lillhagsvägen och Tuvevägen, strax nedanför Lillhagsparken och Skogome. Vi har trädgård och odlingslotter där vi odlar grönsaker och kryddor. Dessa använder vi i vår matlagning – måndag till fredag lagar vi spännande maträtter till vår grupp till självkostnadspris. Vi tillverkar även hantverk, t ex holkar. I verksamhetens två lokaler: FRAMSIDAN och SOLSIDAN finns loppis, naturutställning, hantverksbod, konstateljéer, hantverks och samlingslokaler.

Under vår och höst är det föreläsningar för allmänheten varannan torsdagskväll udda veckor. Ämnena varierar, men är framför allt orienterade kring natur, kultur, psykologi, relationer och historia. Det kostar 30 kronor i inträde inkl. fika, samtidigt sker försäljning av våra hantverksprodukter, holkar, vykort, böcker och secondhand. Vi tar tacksamt emot spillvirke till vårt holkbygge och mindre möbler, porslin, husgeråd, prydnadssaker med mera till vår secondhand. Vår logotype är enkelbeckasinen – en fågel med mycket speciellt utseende med en jättelång näbb. Den är allmänt förekommande i Hökällas område, både som häckande och som rastande fågel.

Historik

Det framgångsrika Kvillebäcksprojektet lyckades att mellan 1998-2002 förvandla ett tämligen anonymt område till en fantastisk ”grön lunga” mitt på Hisingen. Projektet skedde inom ramen för DELTA-samverkan som bl.a. engagerade Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna Tuve-Säve, Backa och Lundby, Stadsmuseét och Miljöförvaltningen.

Målsättning & Vision

  • Att erbjuda värdefulla arbetsuppgifter, social gemenskap och coachning till våra deltagare i syfte att komma närmre arbetsmarknaden
  • Att kontinuerligt utveckla våra verksamheter inom naturvård, trädgård, hantverk, försäljning, matlagning, hälso- och friskvård
  • Att upprätthålla goda kontakter med våra samarbets-partners: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, social-kontor, Park- och Naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Lokalförvaltningen, DELTA Hisingen och andra tänkbara framtida partners.
  • Att vara en mötesplats för allmänheten genom våra föredragskvällar, secondhand-försäljning och natur-utställning
  • Att tillsammans med Park- och Naturförvaltningen och arrendatorn utveckla Hökälla naturområde till ett attraktivt rekreationsområde med stor biologisk mångfald
  • Att förverkliga visionen om Kvilledalens nationalstadspark

John Thulin, verksamhetschef
Åsa Wahman, föreståndare
Michael Andréasson, verksamhetshandledare