Från Kvillesund till Kvilledal

- historia, nutid och framtid
av John Thulin och Björn Andreasson

Följ med på en resa in i Kvilledalen. Ta med dig picknickkorgen och slå dig ned på Skändla skalgrusäng och njut av sommarvinden, alla vackra fjärilar och sällsynta ängsväxter. Låt försommarnatten bli din vän och lyssna till näktergalen och gräshoppssångaren i Hökälla naturområde. Känn historiens vindslag vid Drottning Hackas grav eller vid Skändla bronsåldersrösen. Är det skördetid - varför inte göra en tur till Bärby självplock? Eller en svamptur till Skändlaberget.

Pris: 150 kr