Holkarna är öppningsbara, målade , har metallring runt öppningen, tjärpapp på taket samt ventilationshål i botten.

Tättingholk standard
Pris 120 kr

Tättingholk, motivmålad (i mån av möjlighet, beställningsvara)
Pris 300 kr

Starholk
Pris 150 kr

Kattuggleholk/knipa (beställningsvara)
Pris 400kr

Tättingholk, omålad.
Pris 100 kr

Insektsholk/stekel (olika insekter använder olika diameter på hålen, löstagbara delar
som kan läggas i låda så man kan studera resultatet. (Beställningsvara)
Pris: 200:-

Holkar Hökälla Rehab