OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi erbjuder utomhuslektioner för barn i förskola, elever i grundskola och guidade turer!

Hökälla – grönt arbete och rehab erbjuder lektioner och guidade turer.
Hökälla våtmarkspark, som vi sköter, är ett av Göteborgs finaste naturområden. Här finns bland annat ett artrikt fågelliv, sällsynta vattenväxter, rik amfibiefauna, spännande vatteninsekter och medicinalväxter.Gångvägar finns numera runt hela området, två grillplatser, fågeltorn, informationstavlor, rastplatser,betande får och nötkreatur, 250 fågelholkar, fågeldammar och specialdesignade amfibiedammar.Följ med ut i naturen under ledning av våra naturkunniga ledare!Vi förfogar över en del utrustning för samtliga typer av lektioner, men det är bra om skolan kan komplettera enligt de önskemål som finns angivna för respektive lektion.Lektioner och guidade turer kan skräddarsys efter önskemål eller vara upplagda enligt nedanstående schema:

 Vinterfåglar

Lär dig mer om övervintrande fåglar och hur man matar dem för att öka chanserna att de överlever vintern. Fågelmatning är numera en folkrörelse och ger liv åt trädgården även mitt i vintern. På våren äter småfåglarna stora mängder insekter, som mätarlarver och myggor, och gör därför stor nytta, både för människor och för det som växer i trädgården. Lektion: Vi inleder inomhus och tittar på vår permanenta naturutställning, Lillhagsparken 19, som beskriver naturen i Hökälla våtmarkspark. Därefter går vi ut och tittar på våra fågelmatningsstationer i Lillhagsparken. Upp till 20 fågelarter har vi chans att se, liksom ekorre.

Medtag: kikare och bestämningslitteratur (om ni har på skolan)
Årstid: december – mars.
Tid: cirka 2 timmar.

VatteninsekterVatteninsekt

Dammarna i Hökälla våtmarkspark är rika på vatteninsekter. Med håvar fångar vi upp ryggsimmare, vattenskorpioner, sländlarver, grodyngel, iglar, snäckor, buksimmare och kanske också någon fisk mm. Vatteninsekterna är viktig mat för många fiskar och fåglar. En del kan se riktigt läskiga ut, särskilt i mikroskop. De vi fångar lägger vi i vattenfyllda hinkar och artbestämmer så många arter vi kan. Efter avslutad lektion släpper vi tillbaka alla småkrypen igen.

Lektion: Vid Hökälladammen (södra dammen).
Medtag: håvar, hinkar och bestämningslitteratur (om ni har på skolan).
Årstid: maj – september.
Tid: 2-3 timmar. OBS! Vid dammen finns grillplats och två sittbänkar.

Fågelholksspaning

Det är bostadsbrist för fåglar i naturen på grund av att det finns för få döende och döda träd i naturen. För att fler fåglar skall kunna häcka, så sätter vi upp holkar. För närvarande har vi satt upp ett tiotal olika typer av holkar – för änder, kattugglor, skogsduvor, kajor, starar, forsärlor, mesfåglar och svartvita flugsnappare med flera arter. Vi tittar försiktigt in i holkarna och ser om de är bebodda. Vanligtvis är två av tre holkar bebodda. Kanske har du bara sett hönsägg? Nu har du chans att lära dig hur olika ägg ser ut och olika fågelarters ungar. Några gånger under våren passar vi på att ringmärka fågelungar. Vi berättar om återfynd av fåglar.

Lektion: Samling Lillhagsparken 19. Därefter går vi en promenad i Hökälla våtmarkspark och/eller Lillhagsparken och spanar in i holkarna.
Medtag: bestämningslitteratur
Årstid: april – juni
Tid: 2-3 timmar.

Vattenkemi

För att växter och djur skall trivas måste vattnet vara av hög kvalitet – syrerikt, bra nedbrytning, lämpligt PH-värde och låga eller inga halter av tungmetaller. En del vattenkemisk analys kräver avancerade instrument, vilket vi inte förfogar över. Däremot kan vi enkelt mäta PH-värde med vätskeindikator och nitrit/nitrat-halt. Denna lektion kan med fördel kombineras med lektionen om vatteninsekter.

Lektion: Hökälladammen (södra dammen). Vi kollar också Hinnebäcken, eventuella vattenpölar, liksom PH-värdet i medhavd dryck och saliv mm.
Medtag: lackmuspapper och/eller vätskeindikator för PH-mätning, samt eventuellt andra indikatorer.
Årstid: mars – november.
Tid: 1,5 – 2 timmar.

Botanisk vandring

Lär dig mer om våra växter. Gran och tall kan du säkert skilja mellan, men hur är det med alm, ask, asp, al och lind. Vilka örter är febernedsättande, lugnande, stärkande och vilka är giftiga? Vad är skillnaden mellan fanerogamer och kryptogamer. Åtskilliga mediciner som vi använder idag har sitt ursprung i växtriket. Vad heter världens viktigaste fabrik? Volvo? Nej, även om den är viktig. Rätt svar: klorofyllfabriken där fotosyntesen sker. Utan den inget syre och inget socker. Utan dessa ämnen kan inget högre liv på jorden existera.

Lektion: Samling Lillhagsparken 19. Därefter vandring i Hökälla våtmarkspark.
Medtag: bestämningslitteratur och luppar
Årstid: Året runt, men företrädesvis maj – september.
Tid: 2 – 3 timmar.

AmfibieturIMG_9472

I Hökälla våtmarkspark finns det rikligt med groddjur och även salamandrar. Lär dig skilja mellan spelande vanliga grodor, åkergrodor och vanliga paddor. Mindre vattensalamander förekommer och troligen kommer också den större arten att hitta hit. Grodspelet på våren är ett skådespel – kort och mycket intensivt. Under hösten 2012 grävdes två specialdesignade amfibiedammar. Nu finns en unik möjlighet att följa nykolonisation av nya dammar. Totalt finns nu fem dammar i våtmarksparken.

Lektion: Samling Lillhagsparken 19. Därefter vandring till någon eller några av dammarna. Eventuellt tittar vi till Kodammen som ligger i Lillhagsparken.

Medtag: Håvar, hinkar och bestämningslitteratur. Efter fångst av grodrom och/eller grodyngel släpper vi tillbaka fångsten efter avslutad lektion. Lite grann kan eventuellt tas med till skolan för att följa utvecklingen från rom till färdig groda.

Årstid: april-maj.
Tid: 2- 3 timmar.

Fågelvandring dagtid

Hökälla våtmarkspark med dess närmaste omgivningar är Göteborgsregionens häckfågelartrikaste område. Över 100 arter häckar här. Totalt har det setts 197 fågelarter. Från början av maj är det fullt liv i backsvaleberget. Då har den rödlistade backsvalan återvänt från tropiska Afrika och inlett sin häckning i vårt konstgjorda backsvaleberg. I tornfalksholken brukar det finnas 3-6 ungar som matas av de vuxna falkarna. I dammarna simmar änder, gäss och svanar. På ängarna bygger vadarna bo. Fågelsången är ljuvlig, särskilt i maj och juni. Rovfåglar jagar över markerna på jakt efter en smaskig sork eller annat ätbart.

Lektion/guidad tur: Samling Lillhagsparken 19. Därefter en kortare eller längre tur i Hökälla våtmarkspark.
Medtag: kikare och bestämningslitteratur.
Årstid: Året runt, men företrädesvis april-oktober.
Tid: 1-2 timmar. Under denna kortare tur besöker vi endast en del av våtmarksparken.3-4 timmar. Vi hinner med hela parken om så önskas.

Fågelvandring kväll/förnatt

En specialitet för Hökälla är de nattaktiva fågelarterna. Dessa arter är oftast ganska inaktiva dagtid, men på kvällen så!! Lär dig skilja mellan rör-, säv-, kärr- och gräshoppsångare. Lyssna på näktergalen, kattugglan, vattenrallen och har vi tur kan vi också höra kornknarr, vaktel och småfläckig sumphöna. Är vädret lämpligt blir utdelningen bättre, men vid blåst och regn kan det bli ett ganska magert utbud. Kvällen och natten är liksom gryningen den bästa tiden att få se däggdjur. I Hökälla våtmarkspark förekommer räv, rådjur, älg, grävling, fälthare, iller, mink, flera fladdermus-, sork-, mus- och näbbmusarter. I angränsande områden också kanin och igelkott.

Lektion/guidad tur: Samling Lillhagsparken 19. Därefter en kortare eller längre vandring i Hökälla våtmarkspark.
Medtag: kikare och bestämningslitteratur.
Årstid: maj-juni
Tid: 2-4 timmar.

Hökälla – Grönt arbete och rehab
Lillhagsparken 19
422 50 Hisings Backa

Telefon: 031-7316276
Hemsida: www.hokallarehab.se

Välkomna!
John Thulin, verksamhetschef, naturinspiratör och guide
Hans Lindh, verksamhetshandledare, naturinspiratör och guide
Samt assistenter