Här kommer dagens obsar från vår naturvandring i Lillhagsparken. Vi besökte ett tiotal fågelmatningar.
Tid: 09.10 – 11.00
Deltagare: Mia Maria, Katarina, Bernhard, Ragnar, Stefan, Nesin, John
Väder: Minus 1 grad, frisk NO-vind, växl moln.
Obsar med totalsummor:
grönsiska ca 30
nötväcka ca 15
större hackspett 1
korp 2
bofink 2
blåmes ca 20
talgoxe ca 30
koltrast ca 5
trädkrypare 2
entita 1
skata 2
ringduva ca 10
rödhake 1
domherre 1
EKORRE 1                     s:a 14 fågelarter

Detta är vår tredje naturvandring i Lillhagsparken med fokus på fågelmatningarna (det är ju där fågeln finns på vintern).
Artantal första och andra vandringen 15 arter och idag 14.
Arter som sågs vid de första två tillfällena:
gråkråka
kaja
tamduva
gärdsmyg
stenknäck
sidensvans
björktrast                 Totalt artantal efter tre vandringar = 21 arter

ha det gött
John