Verksamhetsplan:

Verksamhetens mål

 • Att bedriva verksamhet för arbetssökande och långtidssjukskrivna. För att hålla budget behöver vi ha minst 30 deltagareInriktningsmål
 • Att bedriva meningsfull sysselsättning för personer inskrivna i Fas 3 och för personer under rehabprogram. Naturvård, trädgård, hantverk, pedagogisk verksamhet, försäljning.

Konkreta mål

 • Att tillsammans med Arbetsförmedlingens handläggare erbjuda jobbcoachning

Aktiviteter

Hökälla-grönt arbete och rehab sköter Hökälla våtmarkspark åt Göteborgs stad. På våra kolonilotter och i vår köksträdgård odlar vi grönsaker, rotfrukter, blommor och kryddor. Det mesta används i vår matlagning. Lunch serveras dagligen till deltagare, gäster och personal. På sommaren levereras altarbuketter till Backa församlings tre kyrkor. Hantverk-holkbygge, korgflätning, tillverkning av hudsalvor, vykort, kalendrar mm. Secondhandförsäljning. Utomhuspedagogisk verksamhet för förskolebarn och grundskoleelever. Guidade turer. Föreläsningar för allmänheten.

Lista aktiviteter

 • Natur- och landskapsvård
 • Odling
 • Hantverk
 • Försäljning
 • Pedagogisk verksamhet
 • Fotogrupp
 • Naturvandringar
 • Friskvård
 • Massage
 • Matlagning
 • Bakning
 • Konstgrupp
 • Vernissager
 • Guidade turer
 • Bokcirkel
 • Veckomöte
 • Enskilda samtal
 • Möbelrenovering

Kompetensbehov

Fackkunskaper inom de områden vi verkar

Förstärkning eller spridning av kompetens vi redan har:

 • Vi vill utveckla kunskapen på det naturpedagogiska området. Dels till personalen och dels till intresserade deltagare.

Utveckling av ny kompetens:

Motivationspsykologi. Gruppdynamik.

Resursåtgång

Lista resursåtgång:

Livsmedel, drivmedel, hygienartiklar, papper, kontorsmaterial, konstmaterial, virke, spik, skruvar, tjärpapp, metallringar, ingredienser till hudsalvor, massagesalvor, möbler, målarfärg med mera.

Budget

Verksamhetens intäkter (kr):

TOTAL: 1 392 783 kronor

Verksamhetens kostnader (kr):

Kostnad: 424 409 kronor

Personalkostnad: 1 889 770 kronor

Underskott: 935 217 kronor

Uppföljning verksamhetsplan:

Under 2016 hade vi 15-20 inskrivna deltagare i Fas 3 och i rehabprogram och genomförde det vi hade planerat.

Ett avtal har skrivits mellan AF Göteborg och ett avtal mellan Hökälla – grönt arbete och Park-och naturförvaltningen.

Måluppfyllelse (Övrig verksamhet under året som gått)

 • Vår verksamhet har följts upp av handläggare på Arbetsförmedlingen och av Park-och naturförvaltningen. Såväl AF som PONF har inte hittat något att anmärka på, utan snarare visat sin uppskattning av oss såsom anordnare. Göteborgs stad har i Hökälla våtmarkspark fått en av Göteborgs mest välskötta parker.
 • Cirka 10 % av deltagarna har hittat arbete En låg siffra. Vi gör vårt bästa för att göra våra deltagare anställningsbara. Detta är en viktig uppgift.

Övrig uppföljning (ingår enbart i verksamhetsplanen)

Övriga kommentarer till utfallet:

31 januari 2018 skall Fas 3 vara helt nedlagd. Antalet Fas 3-deltagare som skrivs in har krympt rejält under 2016. Deltagare som går på rehabprogram har varit relativt konstant under flera år – 5-10 personer. Ett nytt avtal har skrivits med Arbetsförmedlingen gällande förstärkt arbetsträning. Detta avtal har inte gett mer än enstaka nya deltagare. (Många långtidsarbetslösa går nu hemma). Problemen med betalningsanmärkningar inom Göteborgs Kyrkliga Samfällighet har kvarstått. Detta ger gult kort på Arbetsförmedlingens handläggares datorskärmar. Konsekvensen blir att en del handläggare bortser från möjligheten att skriva in deltagare i Hökälla. Kanske läge att byta fakturahanterare!?

Konsekvenser:

För att höja andelen personer som hittar till arbetsmarknaden, så har vi vid några tillfällen haft en arvoderad  jobbcoach.

Övrig uppföljning

Statistik:

 • 130 personer har deltagit på våra sex föreläsningar.
 • 250 förskole- och grundskoleelever har deltagit på våra 12 utomhuslektioner.
 • 10 guidade turer i Hökälla våtmarkspark har genomförts för hembygdsföreningar, pensionärsföreningar, friluftsfrämjandet, Göteborgs Universitet m.fl.
 • Totalt cirka 160 deltagare.

Skapelseansvar

Konkret innebär det att vi genom natur- och landskapsvård, samt ecodesigning är med om att skapa Göteborgsregionens häckfågelartrikaste område. Hökälla våtmarkspark hyser en synnerligen stor biologisk mångfald och är en kraftfull motvikt mot den utarmning av biologiskt liv som vi ser globalt.

Beskrivning

 • Vår trädgård sköts helt ekologiskt.
 • En viss del av våra livsmedelsinköp består av ekologiska produkter
 • Vi källsorterar och sköter både varm- och kallkomposter